PRIVACYSTATEMENT

Persoonsgegevens en toestemming
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Daarom hebben wij jouw specifieke toestemming nodig om je op de hoogte te houden van onze programmering. Je kunt je aanmelden voor onze nieuwsbrief. We maken dan gebruik van jouw e-mailadres om je updates en informatie toe te sturen en we maken daarbij gebruik van mailchimp. Je geeft automatisch toestemming als je jezelf inschrijft voor het gebruik van jouw e-mailadres. Naast onze nieuwsbrief, kunnen  we je ook e-mails sturen die mogelijkerwijs betrekking hebben op specifieke projecten die wij ontwikkelen. 

Als je jezelf aanmeldt als deelnemer van onze evenementen en projecten dan verzoeken wij je om een vragenlijst in te vullen. Daardoor deel je een aantal persoonlijke gegevens, zoals leeftijd, geslacht en geboorteplaats. Daarnaast vragen we je ook naar je persoonlijke interesses. Dit is noodzakelijk om bij projecten waarbij we mensen verbinden ook goede matches te maken. Deze gegevens bewaren we tot een jaar na het evenement. Je ontvangt in de aanloop naar het evenement informatie over het evenement. We wisselen geen contactgegevens van deelnemers uit aan andere deelnemers. Ook na afloop van het evenement kan de organisatie geen contactgegevens van deelnemers aan andere deelnemers doorgeven. Na afloop houden we zelf wel alle deelnemers op de hoogte van andere projecten en de volgende editie van het project of evenement. 

Uitwisseling van gegevens
Bij het versturen van de nieuwsbrief delen we de gegevens met MailChimp. Als we informatie delen, gebeurt dat op basis van een overeenkomst. Wij zorgen ervoor dat persoonlijke informatie van onze deelnemers niet worden gedeeld met derden. Wel maken we op basis van alle data statistisch overzichten voor fondsen en sponsoren om onze impact zichtbaar te maken. De statistische gegevens worden losgekoppeld van persoonlijke gegevens en de data is daardoor anoniem. 

Beveiligingsmaatregelen
We Are Leiden is verplicht om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. We zorgen voor een versleutelde verbinding en werken met betrouwbare partners.

Bewaartermijn
We Are Leiden bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig. Als je deelneemt aan een evenement of project dan bewaren we de gegevens tot max. 1 jaar. We doen dit o.a. omdat we onze deelnemers dan ook op de hoogte kunnen stellen van een nieuwe editie van het evenement in het volgende jaar. Als deelnemers besluiten om zich daarvoor niet aan te melden dan halen we automatisch hun gegevens uit ons mailbestand. Voor de nieuwsbrief kun je jezelf afmelden. Bij een afmelding wordt ook jouw e-mailadres uit ons bestand verwijderd. 

Meer informatie
Je hebt het recht om je gegevens in te zien en ons te vragen om je gegevens te verwijderen. Als je daar gebruik van wilt maken, neem dan contact met ons op.

info@weareleiden.com 

We Are Leiden wordt
ondersteund door:
Gemeente Leiden

Volg ons op social media:

MENSEN
VERBINDEN,
VERHALEN
MAKEN

We Are Leiden gebruikt verhalen die leven in de stad en haar wijken en geeft deze een podium. Het motto 'mensen verbinden, verhalen maken' staat bij ons centraal en zal dan ook altijd in onze projecten terug te vinden zijn.

© We Are Leiden – 2020